Get Adobe Flash player

Symbole narodowe

Sport

Pedagog

Plan lekcji

Po lekcjach

ROZDZIAŁ II
FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Podtrzymywanie tradycji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Przemyślu,
 2. Promowanie szkoły oraz jej osiągnięć,
 3. Aktywizowanie więzi pomiędzy szkołą, a wychowankami w kraju i za granicą,
 4. Krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
 5. Podtrzymywanie kontaktów z nauczycielami i byłymi nauczycielami szkoły,
 6. Organizowanie pomocy dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu,
 7. Działalność oświatowa,
 8. Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki,
 9. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
 10. Samokształcenie,
 11. Podejmowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych,
 12. Szerzenie idei ekologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 13. Propagowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 14. Działanie na rzecz integracji europejskiej, idei solidarności i demokracji,
 15. Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami oraz w ramach demokracji lokalnej,
 16. Organizacja pomocy charytatywnej i wolontariatu,
 17. Podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości,
 18. Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia, działania na rzecz zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
 19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 20. Promowanie działań oświatowo-wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z dziećmi i młodzieżą,
 21. Działalność publikacyjna.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły,
 2. Gromadzenie i dystrybucję środków finansowych na potrzeby szkoły, pomoc dla uczniów, wychowanków i realizację innych celów stowarzyszenia,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. Działalność popularyzatorska i propagandowa za pośrednictwem mediów,
 5. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej jakie okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 6. Organizowanie sesji naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów, kongresów, wystaw, pokazów,
 7. Współpracę z instytucjami i firmami w zakresie propagowania osiągnięć naukowych i technicznych oraz ich rozpowszechnianie,
 8. Działalność szkoleniowa i edukacyjna,
 9. Współpraca z centralnymi, regionalnymi i terenowymi ogniwami władzy,
 10. Aktywizację zawodową i pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
 11. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
 12. Działalność wydawnicza.
 13. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością, dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 14. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”
 15. Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze;
 16. Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych;
 17. Organizowanie i prowadzenie dodatkowych form edukacji przedszkolnej;
 18. Wspieranie doskonalenia zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach;
 19. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły;

Patron szkoły

Sukcesy

Promocja zdrowia

Kalendarz roku

Podręczniki

Panel logowania

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś337
mod_vvisit_counterWczoraj566
mod_vvisit_counterTen tydzień1479
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2482
mod_vvisit_counterTen miesiąc8849
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc12273
mod_vvisit_counterRazem1037509

Online (ostatnie 20 min.): 5
Twój IP: 3.231.167.166
,
Data: 22 Wrz 2020