Oferta zajęć pozalekcyjnych kierowana do uczniów SP6 w Przemyślu  rok szkolny 2016/17

 

Lp.

Prowadzący

Nazwa zajęć

Krótki opis

Termin
(dzień, godzina)

Uwagi

1

Andruszczyszyn Stanisława

Koło matematyczne kl. 5b

Rozwijanie zainteresowań

Poniedziałki 07.20 – 8.00

Sala 34

2

Andruszczyszyn Stanisława

Koło matematyczne kl. 6b

Rozwijanie zainteresowań

Poniedziałki
12.45 – 13.30

Sala 34

3

Andruszczyszyn Stanisława

Zespół wyrównawczy kl.6b

Wyrównywanie braków w nauce

Poniedziałki
13.40 – 14.25

Sala 32

4

Bal Barbara

Zespół wyrównawczy kl.5a i 6a

Wyrównywanie braków w nauce

Poniedziałki
13.40 – 14.25
(co drugi tydzień)

Sala 34

5

Bal Barbara

Koło matematyczne

Rozwijanie zainteresowań

środy
14.35 – 15.25

Sala 33

6

Bąkowska Lucyna

Koło z przyrody kl. 5 i 6

Rozwijanie zainteresowań

Poniedziałki
13.40 – 14.25

Sala 27

7

Bąkowska Lucyna

Zaj. wyrównawcze kl. 6

Wyrównywanie braków w nauce

Czwartki
13.40 – 14.25

Sala 27

8

Biały Beata

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 5a

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

Środy
13.35 – 14.35

Gabinet pedagoga

9

Biały Beata

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 6a i 6b

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

Piątki
07.30 – 08.30, poniedziałki 12.40-13.40

Gabinet pedagoga

10

Błaszczyszyn Joanna

Koło plastyczne

Rozwijanie zainteresowań

Wtorki
14.45 – 16.15

Sala 29

11

Burdziak Barbara

Chór szkolny

Rozwijanie zainteresowań

poniedziałki
13.40-14.25
14.35-15.20

Sala 29

12

Dergun Beata

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 2a,b,c

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

Wtorki
12.45 – 13.45

Sala 36

13

Dergun Beata

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 3a, b

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

środy
12.45 – 13.45

Sala 36

14

Dębicka Elżbieta

Zajęcia z terapii logopedycznej

Korygowanie wad wymowy

poniedziałki
12.45 – 13.30
13.35 – 14.05

wtorki

12.45 – 13.30

Sala 36

15

Ząbecka Danuta

Zespół wyrównawczy kl. 3c

Wyrównywanie braków w nauce

środy
12.40 – 13.25
wtorki
12.40 – 13.25

Sala 6

16

Franków Joanna

Zespół wyrównawczy z j. angielskiego

Wyrównywanie braków w nauce

wtorki
13.40-14.25

Sala 26

17

Franków Joanna

Koło z j. angielskiego kl. 6

Rozwijanie zainteresowań

Czwartki
13.40 – 14.25

Sala 26

18

Agnieszka Gaweł

Zespół wyrównawczy z j. angielskiego kl. 6a (chłopcy)

Wyrównywanie braków w nauce

Czwartki 13.40-14.25

Sala 32

19

Agnieszka Gaweł

Zespół wyrównawczy z j. angielskiego kl. 6a (chłopcy)

Wyrównywanie braków w nauce

Piątki
08.00-8.45
(co drugi piątek)

Sala 27

20

Groch Mariola

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 3

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki uczniów z dysleksją

Piątki
11.35-12.35

Sala 6

21

Groch Mariola

Zajęcia socjoterapeutycznee kl. 4

Praca z uczniami posiadającymi zaburzenia w zachowaniu

Poniedziałki 12.35-13.35

Sala 36

22

Hadryś Ewa

Zespół wyrównawczy kl. 1a

Wyrównywanie braków w nauce

wtorki
12.45 – 13.00
piątki
11.50 – 12.35

Sala 9

23

Hendzel Jacek

Zajęcia sportowo – rekreacyjne kl. 5 (tenis stołowy)

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Wtorki
13.30-15.00

Korytarz szkolny

24

Kowal Barbara

Praca z uczniem słabym kl. 4 - 6

Wyrównywanie braków w nauce

Poniedziałki 12.45-13.30

Czytelnia

25

Kowal Barbara

Koło historyczne kl. 5a,

Rozwijanie zainteresowań

Piątki
12.45-13.30

Czytelnia

26

Liweń Magdalena

Gimnastyka korekcyjna

Korygowanie wad postawy

Środy
12.45 – 13.30
piątki
11.50-12.35

Sala korekcyjna

27

Świder Stanisław

Zajęcia z ministrantami
kl. 4 - 6

Rozwijanie zainteresowań chrześcijańskich

Poniedziałki
13.50-14.50
środy
13.50-14.50

Sala w kościele na Kazanowie
sala 17 SP6

28

Patryn Zdzisława

Zespół wyrównawczy z j. polskiego

Wyrównywanie braków w nauce

poniedziałki
13.40 – 14.25

Sala 30

29

Patryn Zdzisława

Koło z j. polskiego

Rozwijanie zainteresowań

czwartki
13.40 – 14.25

Sala 30

30

Pawłowska Zuzanna

Zespół wyrównawczy kl. 1b

Wyrównywanie braków w nauce

wtorki
12.45 – 13.30
środy
12.45 – 13.30

Sala 22

31

Pawłowski Adam

Zajęcia sportowe kl. 4a, b

Rozwijanie zainteresowań sportowych

czwartki
13.30-15.00

Sala gimnastyczna

32

Przybycień Marzena

Zajęcia plastyczne

Rozwijanie zainteresowań . Stymulowanie aktywności twórczej dziecka

poniedziałki
12.35 – 13.30

Sala 11

33

Przybycień Marzena

Zespół wyrównawczy kl. 2c

Wyrównywanie braków w nauce

środy
12.35 – 13.30

Sala 11

34

Socha Andrzej

Schola

Wspieranie wychowania dzieci

środy
16.30 – 17.30
soboty
15.00 – 16.30

Sala w kościele na Kazanowie

35

Stelmach Aneta

Zespół wyrównawczy kl. 2b

Wyrównywanie braków w nauce

poniedziałki
12.35 – 13.30
czwartki
11.30 – 12.35

Sala 7

36

Stysiał Małgorzata

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 4-6

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

poniedziałki
12.35 – 13.35
piątki
13.35-14.35

Sala 23

sala 29

37

Szkudzińska Jolanta

Gimnastyka korekcyjna

Korygowanie wad postawy

środy
13.45 – 14.30
piątki
12.45 – 13.30

Sala korekcyjna

38

Motylewicz Sylwia

Zajęcia czytelnicze kl. 1a

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Poniedziałki
11.35 – 12.35
czwartki
11.35-12.35

Sala 15

39

Kozłowski Marcin

Zajęcia sportowe kl. 3d

Rozwijanie zainteresowań sportowych

wtorki
11.50 – 12.35
piątki
11.50 – 12.35

Korytarz szkolny

40

Doniek Katarzyna

Zespół wyrównawczy kl. 3a

Wyrównywanie braków w nauce

poniedziałki
12.45 – 13.30

Sala 24

41

Szczepaniec Iwona

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 1b, 2c, 2d

Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie pamięci , grafomotoryki

poniedziałki
12.40 – 13.40
piątki
12.40 – 13.40

Sala 23

42

Andrzej Ustrzycki

Koło rowerowe

Rozwijanie zainteresowań technicznych. Przygotowanie do udziału w konkursie BRD

czwartki
13.35 – 15.05

Sala 15, korytarz I piętra