Szanowni Państwo
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przedstawiam zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021.
04.01.2021 do 17.01.2021 – Termin ferii zimowych,
05.01.2021 – Ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach ndst. i nagannych,
22.01.2021 – Ostateczny termin powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie,
29.01.2020 – Ostateczny termin potwierdzenia przez rodziców o zapoznaniu z przewidywanymi ocenami. Ostateczny termin wystawienia ocen.
05.02.2021 – Zakończenie zajęć I okresu roku szkolnego 2020/2021. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej SP6