Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 08.00 w Kościele pw. Ś. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu. Następnie uczniowie przychodzą do szkoły wg poniższego harmonogramu:

Po Mszy Św.  przed kościołem - klasy 1a, 1b zostaną przydzielone do wychowawców, następnie wspólnie z rodzicami przejdą na spotkanie z wychowawcą: klasa 1a pozostaje w sali dolnej przy kościele natomiast klasa 1b pod opieką wychowawcy udaje się do szkoły na salę gimnastyczną (wejście od strony sali), ale  wyjdą ze szkoły drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

9.30 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 2a, 2b zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

10.00 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 3a, 3b, 3c zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

10.30 przed głównym budynkiem szkoły  - klasy 4a, 4b  zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

11.00 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 5a, 5b zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

11.30 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 6a, 6b, 6c zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

12.00 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 7a, 7b, 7c i 7 d zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

12.30 przed głównym budynkiem szkoły - klasy 8a, 8b zostaną zabrane przez wychowawców do sal, ale wyjdą drzwiami od ul. Boruty - Spiechowicza;

Informuję, iż należy zachować rygor sanitarny tzn. przed wejściem do szkoły zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos (rekomenduje się, aby dzieci były wyposażone w maseczki lub przyłbice).
Dnia 1 IX 2020 dzieci nie przebierają butów.

Do budynku szkoły wchodzą wyłączenie dzieci z wychowawcami.