REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA PRZERWACH

 1. Dbamy o porządek na korytarzu i w toaletach.
 2. Segregujemy śmieci.
 3. W toaletach oszczędzamy wodę, nie zostawiamy odkręconych kranów, nie niszczymy urządzeń oraz nie jemy śniadania.
 4. Słuchamy nauczycieli dyżurujących.
 5. Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 6. Nie biegamy po korytarzu.
 7. Nie popychamy się.
 8. Nie krzyczymy.
 9. Nie przechodzimy blisko drzwi.
 10. Nie skaczemy ze schodów.
 11. Nie gramy w piłkę.
 12. Nie urządzamy zabaw zagrażających zdrowiu i życiu.
 13. Nie wykonujemy zdjęć, nie filmujemy innych.
 14. Przebywamy na piętrze, na którym mamy zajęcia.
 15. Uczniowie klas I-III przebywają na parterze i I piętrze, a uczniowie kas IV-VIII na I i II piętrze.