Get Adobe Flash player

Symbole narodowe

Sport

Pedagog

Plan lekcji

Po lekcjach

 

2. Na początku każdego okresu uczniowi przyznaje się 200 pkt. jako kredyt zaufania.

3. Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

1)    właściwą postawę wobec rówieśników i osób dorosłych                                      5-15 pkt.

2)    udział w konkursach przedmiotowych i innych oraz w zawodach sportowych:

-  etap szkolny                                                                                                      10 pkt.

-  miejski                                                                                                               20 pkt.

-  etap powiatowy                                                                                                 30 pkt.

-  etap wojewódzki                                                                                               50 pkt.

-  etap ogólnopolski                                                                                           100 pkt.

3)    stanowienie składu pocztu sztandarowego poza szkołą               każdorazowo    25 pkt.

4)    stanowienie składu pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych          10pkt.

5)    reprezentowanie szkoły podczas uroczystości miejskich              każdorazowo    10 pkt.

6)    punktualność (całkowity brak spóźnień)                                                            10 pkt.

7)    pracę w samorządzie szkolnym                                                                         5 - 20 pkt.

8)    pracę w samorządzie klasowym                                                                        5 - 20 pkt.

9)    pracę na rzecz klasy i szkoły                                                                              5 - 20 pkt.

10) udział i pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej                                           5 – 30 pkt.

11) pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych                                            1 – 30 pkt.

12) pomoc koleżeńską                                                                                      1 - 10 pkt.

13) właściwe wywiązywanie się z obowiązków szkolnych                                      5 - 10 pkt.
(w tym +5pkt. za zwrócenie wypożyczonych podręczników w bardzo dobrym stanie)

14) uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne                                                            1 - 10 pkt.

15) brak jakichkolwiek punktów ujemnych                                                                 30 pkt.

16) udział w akcji prowadzonej przez SU                                                             1 - 30 pkt.

17) praca o charakterze wolontariatu                                                                  5 - 30 pkt.

4. Ilość przyznanych uczniowi punktów dodatnich, o których mowa w pkt. od 6 do 13 zależy od częstotliwości działań i stopnia zaangażowania ucznia.

5. Rada pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach przyznać uczniowi dodatkowe punkty dodatnie (nie więcej niż 50) za inne pozytywne postawy i działania nieuwzględnione w ust.3 pkt. 1-14.

6. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

1)    kradzież, wyłudzanie pieniędzy i przedmiotów                                                      50 pkt.

2)    używanie środków odurzających                                                 każdorazowo     50 pkt.

3)    palenie papierosów, picie alkoholu                                              każdorazowo     20 pkt.

4)    nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach edukacyjnych
(-20 pkt. za każdą godzinę lekcyjną)                                                                     20-140 pkt.

5)    celowe niszczenie mienia szkolnego                                                                      10 pkt.
(w tym -5pkt. za zwrócenie wypożyczonych podręczników w nagannym stanie)

6)    organizację zabaw zagrażających zdrowiu własnemu i innych                              10 pkt.

7)    przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych osób                                           10 pkt.

8)    bójki z narażeniem życia lub zdrowia innych                                                         30 pkt.

9)    wulgarne, aroganckie, ubliżające zachowanie wobec rówieśników i osób dorosłych  10-50 pkt.

10) ignorowanie, oszukiwanie, niewykonywanie poleceń nauczyciela                        1 - 10 pkt.

11) niewłaściwe zachowanie na zajęciach realizowanych przez szkołę                        1- 10 pkt.

12) używanie telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela na terenie szkoły          5 pkt.

13) wykonywanie nagrań audio, video i zdjęć na terenie szkoły                                   5 pkt.

14) makijaż, farbowanie włosów i niestosowny ubiór                                                    5 pkt.

15) niszczenie mienia innych osób                                                                            5-10 pkt.

16) nieuzasadnione spóźnianie się na lekcje                                         każdorazowo 2 pkt.

17) niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań                                                   2 -5 pkt.

18) brak dbałości o higienę osobistą i stan otoczenia                                               2 - 5 pkt.

19) lekceważący stosunek do regulaminowych obowiązków szkolnych                       2 - 10 pkt.

7. Rada pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach przyznać uczniowi dodatkowe punkty ujemne (nie więcej niż 50) za inne negatywne postawy i działania nieuwzględnione w ust.6 pkt. 1-19.

Patron szkoły

Sukcesy

Promocja zdrowia

Kalendarz roku

Podręczniki

Panel logowania

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś102
mod_vvisit_counterWczoraj542
mod_vvisit_counterTen tydzień4091
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień6139
mod_vvisit_counterTen miesiąc2866
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc21204
mod_vvisit_counterRazem993998

Online (ostatnie 20 min.): 11
Twój IP: 18.232.38.214
,
Data: 06 Cze 2020