W I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy III c brali udział w cyklicznych innowacyjnych zajęciach z Lego pt. „ Ucz się uczyć” . Zajęcia odbywały się podczas lekcji wprowadzających, powtórzeniowych i utrwalających materiał. Z Lego kształtowaliśmy umiejętności z   zakresu ortografii i gramatyki, budowania wypowiedzi, opisywania, pisania opowiadań,  liczenia kodowania i programowania. Uczniowie ćwiczyli również logiczne myślenie, pracę według instrukcji, umiejętności manualne i konstrukcyjne. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci, wyzwalają w uczniach aktywność twórczą, a także kreatywność...