Wrzesień 2020 r.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-  wychowawczych,

12.09.2020 r.

17.30 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III.
18.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

Październik 2020 r.

06.10.2020 r.

17.30 – Konsultacje dla rodziców klas I - VIII

10.10.2020 r.

Szkolna wycieczka rowerowa „Powitanie jesieni”

14.10.2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień Edukacji Narodowej.

15.10.2020 r.

Obchody Dnia Papieskiego w kl. II.

23.10.2020 r.

Pasowanie uczniów klas II na czytelników biblioteki.

Listopad 2020 r.

02.11.2020 r.

Dodatkowy  dzień wolny od zajęć

03.11.2020 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III (wirtualne).
Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VIII (wirtualne).

11.11.2020 r.

Święto państwowe

13.11.2020 r.

Konkurs czytelniczo - plastyczny dla kl. III

Grudzień 2020 r.

03.12.2020 r.

17.30 – Konsultacje dla rodziców klas I - VIII

15.12.2020 r.

Konkurs – czytelniczo plastyczny dla  – kl. I

22.12.2020 r.

Klasowe spotkania opłatkowe.
Ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych za I okres roku szkolnego.

23.12.2020 - 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń 2021 r.

01.01.2021 r.

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć

04.01.2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

05.01.2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

06.01.2021 r.

Święto kościelne – Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć.

08.02.2021 r.

Ostateczny termin powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie

09.01.2021 r.

Zaprezentowanie oferty szkolnej na zebraniach grup przedszkolnych.

12.01.2021 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III (wirtualne).
Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VIII (wirtualne).

15.01.2021 r.

Ostateczny termin potwierdzenia przez rodziców o zapoznaniu z przewidywanymi ocenami. Ostateczny termin wystawienia ocen.

22.01.2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 
Zakończenie zajęć I okresu roku szkolnego 2020/21

Luty 2021 r.

01 - 12.02.2021 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2021 r.

03.03.2021 r.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej dla uczniów klas 1.

04.03.2021 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III (wirtualne).
Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VIII (wirtualne).

30.03.2021 r.

17.30 - Konsultacje dla rodziców kl. I - VIII

Kwiecień 2021 r.

01-06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Maj 2021 r.

03.05.2021 r.

Święto Konstytucji 3 – Maja  – dzień wolny

11.05.2021 r.

17.30 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III.
18.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

14.05.2021 r.

Pieszy rajd szkolny „Wiosenne wędrowanie”

18.05.2021 r.

Ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

25.05.2020 r.

Egzaminy ośmioklasisty. Język polski
Klasy 1 – 7 dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

26.05.2021 r.

Egzaminy ośmioklasisty. Matematyka
Klasy 1 – 7 dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

27.05.2021 r.

Egzaminy ośmioklasisty. Język angielski
Klasy 1 – 7 dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Czerwiec 2021 r.

01.06.2021 r.

Dzień Dziecka

02.06.2021 r.

Święto Szkoły. Ostateczny termin powiadomienia o ocenach rocznych.

03.06.2021 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

04.06.2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

08.06.2021 r.

17.30 Konsultacje dla rodziców.

11.06.2021 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych.
Ostateczny termin potwierdzenia przez rodziców o zapoznaniu z przewidywanymi ocenami.

18.06.2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

25.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.

28.06.2020- 31.08.2021 r.

Ferie letnie.