Get Adobe Flash player

Symbole narodowe

Sport

Pedagog

Plan lekcji

Po lekcjach

1.  Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

2.  Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

3.  Ze zbioru podręcznego korzysta się na miejscu. Materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do są lekcyjnych.

4.  Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych.

5.  Książki można wypożyczać wyłącznie na swoją kartę czytelnika.

6.  Uczeń może wypożyczyć jednorazowo trzy książki, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.

7.  Uczeń przygotowujący się do konkursu ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

8.  Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem książek powinien zwrócić uwagę na ich stan                              i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.  Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki lub inne materiały. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia, zobowiązany jest odkupić tę samą              książkę  bądź inną o równej lub większej wartości.

10.  Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone najpóźniej do 15 czerwca.

11.  Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji i ferii. Absolwenci szkoły nie mogą już wypożyczać książek na wakacje.

12.  Czytelnik opuszczający szkołę (uczeń, nauczyciel, pracownik) zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

13.  W bibliotece należy zachować ciszę. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej, tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są tylko na miejscu (w czytelni).
 3. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów - za pośrednictwem nauczyciela biblioteki.
 4. Do czytelni wchodzi się bez jedzenia i picia, z czystymi rękami. Torby, teczki, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Każdy odwiedzający wpisuje się do "Księgi odwiedzin czytelni".
 6. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki i inne dokumenty oddaje się nauczycielowi biblioteki lub odkłada na właściwe miejsce w obecności nauczyciela biblioteki lub dyżurnego ucznia.
 7. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza nauczycielowi biblioteki.
 8. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.
 9. Czytelnia jest otwarta codziennie w godzinach pracy biblioteki.
 10. W czytelni należy zachować CISZĘ!!!

Wykaz lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas I - VIII w roku szkolnym 2020 – 2021

Klasa I

1. Maria Terlikowska – Drzewo do samego nieba

2. Grzegorz Kasdepke Detektyw Pozytywka.

3. Justyna Bednarek – Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

4. Joanna Papuzińska – Nasza mama czarodziejka

Klasa II

 1. 1. Joanna Papuzińska Asiunia

 1. 2. Leo Buscaglia Jesień liścia Jasia

 1. 3. Barbara Tylicka O krakowskich psach i kleparskich kotach

 1. 4. Agnieszka Frączek Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą

 1. 5. Anna Mikita Bajki w zielonych sukienkach

 

Klasa III

 1. 1. Łukasz Wierzbicki Dziadek i niedźwiadek

 1. 2. Barbara Kosmowska Dziewczynka z parku

 1. 3. Zofia Stanecka – Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach

 1. 4. Joanna Krzyżanek – Dobre uczynki Cecylki Knedelek

 1. 5. Hans Christian Andersen – Baśnie

 1. 6. Barbara Gawryluk – Mali bohaterowie

 1. 7. Anna Dziewit – Meller – Damy, dziewuchy, dziewczyny . Historia w spódnicy

 1. 8. Astrid Lindgren – Dzieci z Bullerbyn lub Wajrak –  Zaczarowany las

 1. 9. Martyna Wojciechowska – Dzieciaki świata

10. Łukasz Wierzbicki – Afryka Kazika

 

Klasa IV

1. Jan BrzechwaAkademia Pana Kleksa

2. Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe Mikołajek

3. Selma Lagerlof Cudowna podróż

4. Andrzej Maleszka Magiczne drzewo ( Czerwone krzesło )

 

Klasa V

 1. 1. Ferenc Molnar Chłopcy z Placu Broni

 1. 2. Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród

 1. 3. Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza

 1. 4. C.S. Lewis Opowieści z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa

Klasa VI

 1. 1. Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy

 1. 2. Stanisław Lem – Bajki robotów

 1. 3. Jules Verne W 80 dni dookoła świata

 1. 4. John Ronald Reuel Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem

 1. 5. Rafał Kosik Feliks, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi

Klasa VII

 1. 1. Adam Mickiewicz II część Dziadów

 1. 2. Juliusz Słowacki Balladyna

 1. 3. Aleksander Fredro Zemsta

 1. 4. Henryk Sienkiewicz Latarnik

 1. 5. Henryk Sienkiewicz Krzyżacy (uzupełniająca)

 1. 6. Karol Dickens Opowieść wigilijna

 1. 7. Ernest Hemingway Stary człowiek i morze (uzupełniająca)

Klasa VIII

 1. 1. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

 1. 2. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

 1. 3. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis

 1. 4. Stefan Żeromski Syzyfowe prace

 1. 5. A. Saint Exupery Mały Książę

 1. 6. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH UCZNIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W PRZEMYŚLU

 

1.  Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas I – VIII, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN, są własnością organu prowadzącego.

2.  Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

3.  Rodzice/prawni opiekunowie własnoręcznym podpisem na liście zbiorczej klasy lub pojedynczym oświadczeniu potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem.

4.  Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na dany rok szkolny. Podręczniki będą używane przez trzy kolejne roczniki uczniów.

5.  W klasach I – III uczniowie odbierają podręczniki drukowane w częściach i wymieniają    je średnio co dwa miesiące. Wszystkie części są rozliczane na bieżąco, a w wyjątkowych sytuacjach na koniec roku szkolnego. Wychowawca odbiera podręczniki wraz z listą zbiorczą klasy na której widnieją numery inwentarzowe podręczników przypisane konkretnym uczniom oraz materiały ćwiczeniowe z listą odbioru zestawu ćwiczeń. Wydania podręczników i materiałów ćwiczeniowych dokonuje wychowawca, który potwierdza podpisem na listach ich odbiór przez ucznia. Wychowawca oddaje na koniec roku szkolnego wypożyczone podręczniki do biblioteki szkolnej, gdzie nauczyciel bibliotekarz potwierdza podpisem na liście ich odbiór.

6.  W przypadku klas IV – VIII uczniowie przy odbiorze podręczników osobiście podpisują listę z zapisanymi numerami inwentarzowymi  przypisanymi do siebie oraz listę odbioru zestawów ćwiczeń. Uczniowie odbierają podręczniki i ćwiczenia w obecności wychowawcy klasy z biblioteki szkolnej lub innego wcześniej wyznaczonego miejsca. Na koniec roku szkolnego uczniowie oddają  podręczniki do biblioteki szkolnej i podpisują ich zwrot na liście zbiorczej.

7.  Materiały ćwiczeniowe są wydawane uczniom bez obowiązku zwrotu.

8.  Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych :

 • uczniowie są zobowiązani do szanowania wypożyczonych i udostępnionych im podręczników i materiałów edukacyjnych,
 • miejsce przeznaczone na personalia użytkownika (,,Ten podręcznik należy do ...”) wypełnia uczeń, a w przypadku klas I – III  wypełnia rodzic/prawny opiekun,
 • uczniowie w chwili wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych powinni zwrócić uwagę na ich stan i w przypadku zauważonych braków lub uszkodzeń  zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy,
 • uczniowie mają obowiązek oprawić wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, jednak nie wolno niczego do nich przyklejać,
 • zabrania się mazania, pisania, rysowania, wycinania i wyrywania kartek w wypożyczonych podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.

9.  O terminie i miejscu wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz odbiorze materiałów ćwiczeniowych rodzice/prawni opiekunowie uczniów zostają powiadomieni przed rozpoczęcie roku szkolnego informacją zamieszczoną w dzienniku elektronicznym LIBRUS i na stronie internetowej szkoły.

10. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I – III zobowiązani są do zwrotu kolejnych części podręczników na bieżąco do wychowawcy klas.

11. O terminie zwrotu ostatniej części podręczników do klas I – III oraz kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych do klas IV – VIII w danym roku szkolnym, uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny LIBRUS, w którym umieszczony będzie dokładny harmonogram zwrotów.

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników do klas  I – VIII szkoła zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia do zwrotu kwoty zgodnej z ceną brutto podręcznika z faktury zakupu. Wpłaty rodzic/prawny opiekun dokonuje w księgowości lub sekretariacie szkoły.

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik) uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, jeżeli taki komplet będzie znajdował się na stanie biblioteki szkolnej.

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

15. W przypadku gdy w trakcie trwania roku szkolnego przychodzi nowy uczeń, szkoła zapewnia mu zarówno podręczniki, jak i materiały ćwiczeniowe.

16. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego lub na jego koniec zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Podstawa prawna :

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. Poz. 811.

PROCEDURY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OD DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU  :

 

1.      Biblioteka szkolna będzie otwarta na potrzeby czytelników codziennie od godziny 7.30. do godziny 16.30.

2.      W określonych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur, za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy po zgłoszeniu zamówienia minimum 1 dzień wcześniej. Termin przeczytania lektury będzie ściśle określony ze względu na wymaganą kwarantannę książek      i konieczność wypożyczenia ich innym klasom.

3.      Przy wejściu do biblioteki znajduje się stanowisko do oddawania i wypożyczania książek, przy którym może przebywać tylko  1 osoba.

4.      Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się  w oczekiwaniu na pożyczenie książek, tylko czekali na korytarzu szkolnym na wyznaczonych miejscach, zachowując bezpieczną odległość minimum 1,5 metra.

5.      Książki podaje nauczyciel bibliotekarz (brak jest możliwości wolnego dostępu do księgozbioru).

6.      Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek i materiałów edukacyjnych. Składowane książki oznaczane są datą, kiedy zostały przyjęte. Książki pozostają w kwarantannie 48  godzin.

7.  W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka szkolna zwiększa liczbę jednorazowo wypożyczonych książek do 4.

8.      W okresie zagrożenia pandemią uczniowie i nauczyciele nie mogą wchodzić do pomieszczenia biblioteki. W związku
z tym   w bibliotece szkolnej  nie ma możliwości korzystania z czytelni.

9.      Pozostałe zadania biblioteki nie ulegają zmianie.

 

PROCEDURY DLA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA:

1. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani           są  do  dezynfekcji rąk.

2. Pracownicy  biblioteki  wietrzą  pomieszczenia  biblioteki                   w  zależności   od  potrzeb.

3. Pracownicy biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów  chorobowych   u  ucznia wskazujących na infekcję dróg  oddechowych, zobowiązany jest postępować zgodnie  z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia   zakażeniem       COVID – 19.

4. Po przyjęciu książek od użytkowników nauczyciel     bibliotekarz  każdorazowo dezynfekuje blat , na którym        leżały książki. Książki zwracane do biblioteki nie podlegają   jakiejkolwiek dezynfekcji, a jedynie kwarantannie.

Zachęcamy czytelników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academika, bezpłatnej biblioteki     cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych.

Podajemy przydatne adresy :

- https://academica.edu.pl/ - Biblioteka internetowa

- www.polona.pl - Cyfrowa biblioteka narodowa

- www.wolnelektury.pl - Biblioteka internetowa

- www.wolnipisarze-wolnepisarki.pl - Strona wspierająca projekt Wolne        Lektury

- www.sxc.hu - Serwis fotograficzny m. in. Bezpłatne zdjęcia

- www.muzykotekaszkolna.pl - Baza utworów audio

- www.filmotekaszkolna.pl - Baza materiałów filmowych

- www.legalnakultura.pl - Baza legalnych źródeł kultury

 

Więcej artykułów…

Patron szkoły

Sukcesy

Promocja zdrowia

Kalendarz roku

Podręczniki

Panel logowania

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś54
mod_vvisit_counterWczoraj376
mod_vvisit_counterTen tydzień700
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2946
mod_vvisit_counterTen miesiąc7760
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc15467
mod_vvisit_counterRazem1093514

Online (ostatnie 20 min.): 5
Twój IP: 3.239.233.139
,
Data: 26 Sty 2021