Get Adobe Flash player

Symbole narodowe

Sport

Pedagog

Plan lekcji

Po lekcjach

Podstawa prawna:

Niniejsze postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004-Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.4 pkt.8 niniejszej ustawy
(Dz. U. z 2014r. z poz. 423 z poz. zmianami). o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6779500, faks 16 6779500 w. 21

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 1 w Przemyślu w roku szkolnym 2019/2020.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pakiet nr 1 -mięso i wędliny, pakiet nr 2 -warzywa i owoce, pakiet nr 3 -ryby i mrożonki, pakiet nr 4 -przyprawy i koncentraty, pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7 - posiłki gotowe

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: pakiet nr 1 mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DALLAS Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 13 550,85 PLN.

Część NR: 2

Nazwa: pakiet nr 2 warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 0

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia 11 030,00 PLN.

Część NR: 3

Nazwa: pakiet nr 3 ryby i mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WIDAN Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Jasińskiego 56b, 37 – 700 Przemyśl, , kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 6 641,41 PLN.

Część NR: 4
Nazwa: pakiet nr 4 przyprawy i koncentraty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DALLAS Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 2 965,68 PLN.

Część NR: 5

Nazwa: pakiet nr 5 pozostałe artykuły żywnościowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DALLAS Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 12 450,05 PLN.

Część NR: 6

Nazwa: pakiet nr 6 pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 0

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 576,00 PLN.

Część NR: 7

Nazwa: pakiet nr 7 posiłki gotowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2019r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

E-SKO Zakład Produkcji Gastronomicznej Elżbieta Skopińska ul. Opalińskiego 13,
37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia: 8 565,00 PLN.

Patron szkoły

Sukcesy

Promocja zdrowia

Kalendarz roku

Podręczniki

Panel logowania

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś425
mod_vvisit_counterWczoraj465
mod_vvisit_counterTen tydzień1865
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3046
mod_vvisit_counterTen miesiąc8741
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc14362
mod_vvisit_counterRazem880860

Online (ostatnie 20 min.): 9
Twój IP: 3.227.3.146
,
Data: 22 Lis 2019